Marjinal A.Ş madencilik konusunda gerek Türkiye'de gerekse uluslararası Platformda önemli faaliyetler yürütmektedir.Güven ve ciddiyetin çok önemli olduğu madencilik sektöründe gerçekten doğru alıcıları,doğru satıcılarla buluşturabilme deneyimine sahiptir.Firmamız bu alanda Uluslararası akredite olmuş SGS,gibi uzman firmalarla çalışarak bilimsel verileri etkin şekilde kullanmakta ve alıcılarına sunmaktadır.


Bunların dışında Marjinal A.Ş özellikle Türkiye'de Bakır,Demir,Boksit gibi cevherlerin çıkarılması,gerektiğinde zenginleştirilmesi gibi alanlarda uzman kadrosuyla bizzat süreçleri yürütme olanaklarına sahiptir.


Demir CevheriTüm Analizleri SGS tarafından yapılmış %53-%58 FE Tenörlü Hematit demir cevheri ve ayrıca minumum %59 Fe değerli konsantre 0-10mm arası Manyetit demir cevherini verimli ve ekonomik rezerve sahip maden ocaklarından istenilen miktarlarda, doğru ürünü temin ve sevketme, arzu edilirse konsantre hale dönüştürme gibi detayları hizmetleri etkin şekilde yerine getirmektedir,


Bakır CevheriTüm Analizleri SGS tarafından yapılmış %4 tenörlü bakırdan, %10'a kadar tüvenan(ham parça)cevher ayrıca %20 tenöre sahip Konsantre bakır cevherini istenilen miktarda ve istenilen özelliklerde temin etme,sevketme süreçlerini etkin şekilde yürütmektedir,Marjinal A.Ş aynı zamanda Mersin Serbest Bölgede 8.000 m2'lik alanda Bakır Flatasyon tesisine ait proje çalışmarı devam etmektedir.Yatırımın 2014 yılının ilk çeyreğinde başlaması planlanmaktadır.

Boksit CevheriTüm analizleri SGS tarafından yapılmış boksit cevherini Aylık 40.000-60.000 tona kadar temin etme ve sevketme arzu edilirsede depolama olanaklarına sahiptir. Marjinal A.Ş özellikle metalik madenlerde Türkiye'de çok ciddi bir uzman kadroya ve doğru ürünü sağlama konularında deneyime sahiptir.Türkiye'de metalik madenler alanında pek çok yabancı firmaya partnerlik yapmış ve güven temeline oturmuş ilişkiler kurmuştur.Türkiye'de metalik madenler konusunda faaliyet göstermek isteyen tüm yabancı firmalara bize danışmadan harekete geçmemelerini tavsiye ederiz.PDF Dosyalarımız